Strängarnas namn

En bild som visar att strängarna räknas underifrån och upp mot taket.

Ramsa

En Ball Groda Dansar Aldrig Ensam

Strängarnas namn

* Sträng 1 = Ljusa E-strängen (strängen närmast golvet)

* Sträng 2 = B-strängen

* Sträng 3 = G-strängen

* Sträng 4 = D-strängen

* Sträng 5 = A-strängen

* Sträng 6 = Mörka E-strängen (strängen närmast taket)

Nedifrån och upp

Obs: Räkna strängarna underifrån och upp mot taket! Sträng 1 är närmast golvet. Ramsan ska alltså räknas underifrån och upp mot taket. B-strängen är alltså sträng nummer 2.

/Martin Ågren