A-mollpenta box 1 - övning

Bild som visar en övning för gitarr, baserad på skalan "A-mollpenta box 1".
  • Öva med plektrum

  • Lär dig denna övning utantill

  • Alternate picking: varannan ned, varannan upp. Öva så här: spela första tonen med anslag nedåt, andra tonen med anslag uppåt, tredje tonen med nedåtanslag, fjärde tonen med uppåtanslag, och så vidare...

  • Vänsterhanden i läge 5: Använd fingrarna 1, 3, 4. Öva så här: När tabulaturen visar band 5, så trycker du ned med finger 1, när tabulaturen visar band 7, så trycker du ned med finger 3, och när tabulaturen visar band 8, så trycker du ner med finger 4.

/Martin Ågren